Semakan Set Dekoder Percuma myFreeview
Bagi Isi rumah B40 dan golongan Orang Kurang Upaya (OKU) yang belum menerima set dekoder myFreeview percuma, sila daftar minat dengan mengemaskini maklumat anda selewat-lewatnya 31 Mei 2020.
Isi Rumah B40 :     
OKU yang berdaftar dengan JKMM :